Digital overvågning — et område i fortsat vækst

Jun 15, 2012 by

De sidste ti års udviklingen inden for de digitale medier har medført, at stadigt flere og flere mennesker bruger stadigt mere og mere tid online. Facebook bruges til at holde kontakten med gamle venner ved lige; Twitter bruges til at følge og interagere med interessante mennesker og opinionsdannere. Og Google bruges til at finde relevant information om alt fra nye solbriller til depressionstest.

De digitale medier er marketingmandens våde drøm, for han lever af at forstå, hvor de rigtige mennesker er på det rigtige tidspunkt i forhold til en købsbeslutning. Og værktøjerne har får i hænderne bliver stærkere og stærkere dag for dag. For når noget foregår digitalt er der uanede muligheder for at overvåge, spore og tracke besøg, handlinger og interesseområder.

En af de brancher, der er i kraftigst stigning er behavioral targeting — adfærdsbestemt annoncering, et område som fx Google står stærkt inden for via deres Adwords- og Displaynetværk. Her er det muligt på baggrund af indsamlede informationer om brugerne at målrette budskaber meget præcist ud fra demografiske, psykografiske, kontekstuelle og intentionelle kriterier.

Men har politikerne styr på, hvad der foregår? Og ved brugerne, at de bliver tracket af diverse tredjepartstjenester, når de besøger et politisk partis hjemmeside?

Tankevækkende nok anvender stort set samtlige danske politiske partier Google Analytics, og mange af dem har ikke engang en lovpligtig persondatapolitik på deres hjemmesider.

Datatilsynet har ellers slået fast, at der kræves informeret samtykke, inden cookies lagres på de besøgendes computere

Afledt af den store udbredelse af Google Analytics (som har en market share på over 80%) og den stigende kommercialisering af Big Data / Data Mining har Mads Gorm Larsen & Kasper Bergholt derfor taget initiativ til en ny gruppe omhandlende digitale medier – etik & jura. Kig forbi, hvis du vil blive klogere på de juridiske, moralske og etiske aspekter af den onlineverden, vi skal overgive vores børn.

Se også http://mediebevaegelsen.dk/hvem-svarer-foerst – der handler om danske partiers brug af Google analytics.

Related Posts

Tags

Share This